Pågång

Pågång

Just nu håller vi på att titta på möjligheterna att få igång en gren till inom Wittjö Consulting AB, bilvård.

Bilvårdsservice

Tanken är att, inom en inte allt för lång framtid, kunna erbjuda bilvård.
Vi kommer att vara placerade i Vittsjö.